top of page

חובה לעטות מסכה בתוך מבנה המקווה
לתשומת לבכן, לאישה הנמצאת בבידוד אין אפשרות להגיע למקווה עד לתום תקופת הבידוד
- בשלב זה אנו נמשיך עם הרישום באתר למי שתבחר בכך, בכדי לעשות סדר ולמזער המתנה (נכניס גם מי שלא נרשמה, אך יתכן ותיאלץ להמתין) -